Коронки и фасети

karies

Фасетите представляват тънки плочи, изработени от порцелан или пластмаса по индивидуалните размери на зъба. Фасетите се поставят върху предната част на зъба, с цел да се промени неговия цвят и/или форма.

Използването на фасети е уместно в следните ситуации:

  • Разстояние между няколко постоянни зъби
  • Разрушен и/или износен зъбен емайл
  • Не подлежащ на корекция и промяна цвят на зъбния емайл
  • Неправилна форма на зъбите
  • Малки криви зъби

Фасетите струват по-евтино, отколкото монтаж на коронки.

Продължителност на стоматологичното лечение

В масовите случаи лечението продължава три посещения в стоматологичния кабинет.

Зъбни коронки

Зъбната коронка покрива зъба изцяло и възстановява неговата първоначална форма и цвят.

Използването на зъбни коронки е уместно в следните случаи:

  • За покритие на деформиран или обезцветен зъб
  • Защита на увреден или повреден зъб
  • Възстановяване на счупен или силно износен зъб
  • Възстановяване на зъб с много налични пломби на другите зъби
  • Покритие на зъба след лечение на зъбен канал

Коронки се правят от метал, порцелан, с примеси на метали или от керамично-композитни материали.

Коронките не са най-евтината форма на възстановяване на зъба. Към този метод на корекция се прибягва в случаите, когато по-достъпните начини не са в състояние да дадат задоволителен резултат.

Продължителност на стоматологичното лечение

Самото лечение е строго индивидуално и зависи от състоянието на самия пациент.